Bemutatkozás - dr. Váradi János ügyvéd

Bemutatkozás

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatán szereztem diplomámat, „cum laude” minősítés mellett. Tanulmányaim során az ERASMUS ösztöndíj segítségével külföldön angol nyelvi egyetemi képzésben vettem részt, ahol Európai Uniós jogi és nemzetközi jogi tantárgyakat hallgattam és tettem belőlük angol nyelven sikeres vizsgát. Az egyetemi tanulmányokat követően három éves ügyvédjelölti gyakorlatomat egy pécsi székhelyű ügyvédi irodában teljesítettem, majd rövidebb alkalmazott ügyvédi időszakot követően 2013. évtől kezdve egyéni ügyvédként sikeres önálló tevékenységbe kezdtem.

Már az egyetemi éveim alatt is elsődlegesen a polgári jogi és a gazdasági jogi szakterületek iránt érdeklődtem, mely érdeklődésemet immáron közel 10 évi szakmai tapasztalattal és szakismerettel gazdagítottam.

Felsőfokú szintű angol és német nyelvvizsgával rendelkezem, mely nyelvi ismereteimet munkám során rendszeresen hasznosítom, a kapcsolatot ügyfeleimmel mind szóban mind írásban idegen nyelven is tartom. Az általános nyelvvizsgák mellett felsőfokú jogi és közgazdasági szaknyelvi vizsgát is sikeresen abszolváltam. Számos alkalommal nemcsak idegen nyelvű levelek, hanem kétnyelvű szerződések szerkesztésével is segítettem Ügyfeleimet.